sunnuntai 27. tammikuuta 2013

"Valitse jokin seuraavista otsikoista ja kirjoita roolipeleistä tai -pelistä"


"Keväällä 1992 yhtenä ylioppilaskirjoituksen äidinkielen koetehtävänä oli roolipeliaiheinen tehtävä. Silloin aiheesta kirjoitti 771 kokelasta, joista 50 oli naispuolisia. Miespuolisten ylioppilaskokelaiden keskuudessa aihe kuului neljän suosituimman joukkoon, naispuolisilla se oli toiseksi epäsuosituin. (Ylioppilasaineita 1992, 28-29 ja 208-209.)"

Lähde: Leppälahti (2002), sivu 65.

(c) Mtv3

Maguksen lukijakyselyt

Törmäsin roolipelilehti Maguksen lukijakyselyihin, joista vanhin oli vuodelta 1993. Vastaajamäärät lienevät olleet pieniä, kun niitä ei ole mainittu. Täten näiden tulosten hyödyntäminen omassa tutkimuksessani on kyseenalaista, mutta pitäähän vanhan parran näitä tarkastella!


Lukijat vanhenevat

Vuonna 1993 lukijoiden keski-ikä on 16,1 vuotta (nuorta sakkia!), kun vuonna 2001 ikäjakauma oli seuraava:

ikä %
10-15 14,0 %
16-20 38,0 %
21-26 42,0 %
26-30 6,0 %


Kahdeksassa vuodessa keski-ikä on noussut 20,2 vuoteen. Lukijakunta vanhenee!

Samoja pelejä pelataan vuodesta toiseen

Vuonna 1993 lukijoiden suosituimmat pelit olivat RuneQuest (125 pistettä, vastaajat saivat antaa 1-5 pistettä suosikkipeleilleen), KERP (117 p.), Cyberpunk 2020 (99 p.) ja Rolemaster (52 p.). Ottaen huomioon D&D:n hurjan myynnin, on jännä ettei se pääse kärkisijoille. Kolme suosituinta peliä ovat olleet suomennettuja pelejä, englanti kun ei välttämättä tällä ikäjakaumalla ole vielä kunnolla hallussa.

Vuonna 2001 suosituimmat pelit olivat RuneQuest (28 % vastaajista pelaa sitä), Rolemaster (26 %), KERP (25 %), Cyberpunk 23 %, Call of Cthulhu 20 % sekä (A)D&D 11 %. Samat pelit näkyvät pysyvän suosiossa!PS. mainoksena todettakoon, että monia vanhoja roolipelejä saa pilkkahintaan Fantasiapeleistä. Osta nuoruutesi takaisin!

lauantai 26. tammikuuta 2013

Miksi roolipelaamista harrastetaan? (osa 1: suljetut kysymykset)

Syitä roolipelaamiseen kysyttiin niin avoimilla kuin suljetuilla kysymyksillä. Tämä on itseäni eniten kiinnostava kohta tutkimuksessani, joten tulen täydentämään tätä viestiä askel askeleelta. (3.2.2013 alun perin ajattelin kirjoittaa kaikki tähän tekstiin, mutta päädyinkin jakamaan tekstin osiin)

Lue tarkempi analyysi tästä! Tämä teksti koskee yleisesti pöytäroolipelejä pelanneita, kun tarkemmassa analyysissä huomioin onko vastaaja kokeilija vai aktiivipelaaja.


©2012-2013 ~dges

Valmiit kysymykset

Suljettujen kysymysten taustateoriana käytettiin löyhästi ideaa pelaamismotivaatioiden jakamisesta kolmeen eri tyyppiin: ongelmanratkaisijoihin, eläytyjiin ja voimapelaajiin. Jos olet kiinnostunut roolipelaamisteorioista, niin suositttelen tutustumaan Masonin (2004) ja Pohjolan (2004) artikkeleihin pelaamismotivaatioista kirjasta "Beyond Role and Play" (1).


Yksittäisiä suljettuja vastauksia katsottaessa hauskuus nousee tärkeimmäksi pelaamisen syyksi. 88,1 % vastaajista (n=363) ilmoittaa sillä olevan melko tai erittäin paljon merkitystä pelaamiselle. Mielenkiintoisempaa on että 4,7 % vastaajista ettei sillä ole vaikutusta pelaamiseen. Ovatko he ns. HC-pelaajia, joille eläytyminen on tärkeämpää, tai pelaavatko he vain kaverien takia? Tämä kohta vaatii selvästi monimuuttaja-analyysiä!

Kun katsotaan yllä olevaa taulukkoa, niin kaikki kysytyt tekijät ovat saaneet melko paljon kannatusta. Vähiten kannatusta saivat draaman pelaaminen ja kavereiden säännöllinen tapaaminen, mutta niillä on ollut melko tai erittäin paljon vaikutusta lähes puolelle vastaajista. Alustavasti tulkittuna roolipelaamiseen on monia päällekkäisiä motiiveja.

Tässä vaiheessa en voinut olla tekemättä faktorianalyysiä (principal componen analysis, varimax rotation with Kaiser normalization). Sen mukaan yllä olevat 11 muuttujaa näyttäisivät tilastollisesti muodostavan kaksi ryhmää eli faktoria. Näitä ryhmiä kun tarkastelee, niin meneekin sormi suuhun. Millä nimellä sinä kutsuisit näitä ryhmiä?

Itse päädyin seuraavanlaiseen tulokseen. Ainoat asiat jotka eivät lataudu ensimmäiseen faktoriin, ovat "powerplaying" ja aiempi scifi-/fantasiaharrastuneisuus. Täten ensimmäinen faktori kuvaa roolipelaajia yleisesti, kun taas toinen faktori kuvaa roolipelaajia, jotka ovat tulleet kuvioihin esim. tietokoneroolipelien kautta ja he haluavat jatkaa vastaavaa hahmojen kehittämispeliä roolipeleissäkin (draama, eläytyminen ja mysteerit eivät heitä kiinnosta). Tämä vaatii jatkoanalyysiä ja on luultavasti ainakin osittain mennyt metsään. Nyt kuitenkin tämä tutkija painuu nukkumaan!


(1) Fourfold Waytaxonomyn (Blacow 1980) mukaan pelaamismotivaatiot voidaan jakaa neljään luokkaan: "wargamer", "powergamer", "storyteller" ja "role-player". James Wallis (1995) puolestaan luettelee neljä pelityyliä seuraavasti:  "puzzle-solver" (salapoliisipelaaminen), "type-play" (roolien pelaaminen), "personality-play" (hahmon kehittäminen) ja "mask-play" (improvisointi). 

Turun koulukunnan manifestin (Pohjola 1999) luettelo koostuu puolestaan "eläytyjistä", "simuloijista", "dramatisoijista" sekä "pelaajista". Harviainen (2003) puolestaan taulukoi eläytyjät (hienosti sanottuna "immersion") kolmen ulottuvuuden suhteen: eläytyykö pelaaja a.) hahmoonsa, b.) maailmaan ja c.) tarinaan. Esim. "Powergamer" ei eläydy mihinkään, vaan haluaa keskittyä pelin voittamiseen.

Vaikuttaakin siltä, että teoriat menevät päällekkäin ja joudun luomaan oman yhteenvedon niistä. Harmillisesti en ollut tutustunut aiheeseen kovin syvällisesti ennen aineistoni keruuta. Onneksi siinä on avoin vastauskenttä, jotta voin selvittää mikä malleista kuvaisi parhaiten aineistoani.

torstai 24. tammikuuta 2013

Minkä ikäisenä roolipelaaminen aloitetaan?

Vastaajien (n=361) keskuudessa roolipelaaminen aloitetaan n. 12-17-vuoden ikäisenä. Kuvaaja on melko normaalijakautunut huipun ollessa 14-v. kohdalla. Nuorin aloitusikä on ollut 4 vuotta (henkilö kertoo isoveljensä sekä kavereidensa pelanneen aktiivisesti) ja vanhin 31 vuotta, joten hajonta on laajaa (muistakaa vastaajien ikäjakauma!).

Yhtenä hypoteesina halusin tarkistaa onko roolipelien aloitusikä muuttunut ajan myötä johonkin suuntaan (esim. 90-luvulla pelaaminen aloitettiin ala-asteella ja nykyään aikuisiällä). Aloitusikä ei korreloinut vastaajan iän kanssa (r=.017, p=0.753), joten sen perusteella näin ei ole.

keskiviikko 23. tammikuuta 2013

Ropecon 2012 koskevat kysymykset

Kuten lienee jo tullut selväksi, tämä tutkimus tehtiin osana Ropecon 2012 kävijäkyselyä. Kiitos kuuluukin mm. Einolle, joka yhtenä pääjärjestäjänä auttanut paljon kyselyn toteutumisessa.

Tässä olisin karkeaa analyysia Ropecon 2012 tapahtumaa koskien. Eino luultavasti täydentää tämän pidemmälle, sillä tämän datan tarkoitus on tehdä Ropecon 2013:sta entistä loistokkaampi!


Keitä Ropeconissa käy?

Kyselyyn osallistuneista vain kuusi (1,5 %) ei aikonut osallistua Ropecon 2012 tapahtumaan. Täten tätä blogia seuraamalla olet saanut jo vastauksen tähän kysymykseen.

Ropecon järjestettiin vuonna 2012 yhdeksättätoista kertaa. Noin neljännes (24,1 %) vastaajista oli ensimmäistä tai toista kertaa tapahtumassa, noin puolet (54,5 %) olivat 1.-5. kertaa tapahtumassa ja vain 15,5 % vastaajista oli käynyt tapahtumassa yli 11 kertaa. Iän korrelaatio käyntikertoihin on melko ilmiselvää ottaen huomioon vastaajien ikärakenteen (r=.492 p=.039). Kävijäjoukko vaikuttaisi olevan uusiutuvaa porukkaa vaikka konkareitakin löytyy joukosta.

"Jos sinulla on lapsia, ottaisitko heitä mukaan Ropeconiin?" kysymykseen vastasi 203 vastaajaa.
Vastaajista 111 ilmoitti että ottaisi, 41 ilmoitti ettei ota (joista 17 ilmoitti syyksi lasten olevan liian nuoria), 24 vastasi ehkä, 21 totesi ettei ole lapsia (joista 14 ottaisi mukaan jos olisi). 23.1.2013: Tämä vaatisi tarkennuksen onko lapsia vai ei, nyt kello on liikaa, enkä jaksa korjata tätä kohtaa :)


Mitä Ropeconissa aiotaan harrastaa?

Vastausten perusteella modernit lautapelit ja pöytäroolipelit ovat suosituimmat harrastuskohteet Ropecon 2012:ssa. Moderneja lautapelejä varmasti aikoi pelata 29,5 % vastaajista ja mahdollisesti 45,5 %. Vastaavat luvut pöytäroolipelien kohdalla olivat 22,9 % ja 46,4%. Muiden harrastusten kohdalla luvut laskevat selkeästi. Jos kysyttyjä tietokopelejä ei huomioida, niin loppujen harrastusten kohdalla "kyllä" ja "ehkä" vastaukset yhteenlaskettuna harrastusaikomus pyöri 49,1-21,9 % välillä. Tarkemmat luvut näkyvät alla olevasta kuvaajasta.Mistä Ropeconista oli kuultu?

Tämä tieto kiinnostaa tietysti Ropeconin valtaisaa mainososastoa, sillä mainosrahaa tapahtumaan on palanut miljoonia (tämä oli sarkasmia, jos joku ei sitä tajunnut). Noin puolet (53,8 %) sanoivat kavereiden vaikuttaneen Ropeconiin lähtemiseen. Myös Ropeconin www-sivut ja Facebook olivat jossakin määrin vaikuttaneet paikalle tuloon. Kaikki kysytyt mainoskeinot ovat saaneet joitakin henkilöitä lähtemään tapahtumaan, mutta tärkein vaikuttaja Ropeconiin tuloon on tämän lähteen perusteella puskaradio eli kaverit.

75 vastaaja kirjoitti kommentteja tulosyihin. Vain kahdeksan vastaajaa nosti ohjelman jollakin tavalla tulosyykseen, kun 24 mainitse syyksi kaveripiirin ja 19 ilmoitti Ropeconissa käynnin olevan ilmiselvää. Desucon sai kolme mainintaa. Kuusi vastaajaa ilmoitti ettei käytä Facebookia, mikä kuvaa kyseisen tiedotuskanavan vaikutusvallasta.

Muutamia kommentteja:

”Tutuntuttu harrasti larppausta, ja fantasiakirjallisuuden innokkaina harrastajina päädyimme aikoinamme veljen kanssa jotain kautta Ropeconiin katselemaan, josko roolipelaus olisi päheätä.” (id127, nainen, 19-v.)

”jos kaverit jättäisi tulematta olisi kynnys saapua iso” (141, M31)

”Mikään ei voi vaikuttaa päätökseeni, sillä Coniin tullaan aina <3 Läpi harmaan kivenkin, tai portaalin.” (216, N23)
Vapaaseen kommenttikenttään tuli 113 vastausta. Ne olivat hyvin hajanaisia, joten se luovutetaan sellaisenaan conitealle. Moni kehui tapahtumaa, monet järjestelyasiat saivat parannusehdotuksia ja jonkin verran tuli ohjelmaehdotuksia, mm. salamurhaajaturnausta pyydettiin takaisin kolmessa vastauksessa ja lapsille toivottiin ohjelmaa. Henkilökohtaisesti kiinnitin huomiota muutamaan vastaukseen, jossa toivottiin 1-2 tunnin kokeilupelejä.

Ehkä seuraaviin kommentteihin on hyvä lopettaa tämä viesti:

"Ekaa kertaa Conissa, ihan turistina koska pelimaailma on minulle melko outo. Ihan mahtavaa oli!" (id369, N31)

"Ropecon doesn't need a purpose. Ropecon is its own purpose. You don't ask why the wind blows or the river flows." (id90, M36)

Roolipelihuumoria

Tuloksia odotellessa roolipelihuumoria:

"Mikä on vampyyrien suosima Star Trek -sarja? Uusi sukupolvi."
"Vampyyrit tekevät sen pitkin hampain"
"Entit tekevät sen seisten"
"Kääpiöt tekevät sen kultansa kanssa"
"Roolipelaajat tekevät sen pöydällä"
"Figu-pelaajat tekevät sitä tuntikausia"

Että näin...
lauantai 19. tammikuuta 2013

Muodostavatko vastaajat yhtenäisen joukon?

Ovatko Ropecon 2012 kävijät yhteistä harrastajajoukkoa vai muodostuvatko he alaryhmiä? Toki jo vastaajien ikähaitari 10-49 vuotta kuvastaa vastaajien koostuvan eri elämäntilanteissa olevista ihmisistä, mutta nyt kiinnostuksen kohteena on harrastuneisuus.

Kyselyssä vastaajien kysyttiin kuinka usein he ovat harrastaneet taulukossa 1 olevia harrastuksia ja aikovatko he harrastaa niitä Ropecon 2012 tapahtumassa. Kysyttävät harrastukset oli valittu edellisenä vuonna toteutetun Ropecon-kävijäkyselyn perusteella. Niiden ajatellaan olevan roolipelaamisen lähiharrastuksia.


Pöytäroolipelit Liveroolipelit Historian elävöittäminen Keräilykorttipelit Miniatyyripelit Yksin pelattavat tietokonepelit Ryhmässä pelattavat tietokonepelit MMORPG:t Perinteiset lautapelit (esim. shakki, go) Modernit lautapelit Bofferointi Fantasia- ja/tai tieteiskirjallisuus Anime ja/tai manga Cosplay
En koskaan 49 117 258 99 179 4 64 133 5 14 133 7 48 256
Olen kokeillut 55 100 77 120 93 31 86 82 98 44 164 22 100 72
Jonkin verran 55 53 36 65 43 64 65 37 179 158 51 86 87 44
Olen harrastanut  säännöllisesti, mutta nyt en enää 85 59 23 89 55 88 80 86 86 59 40 81 85 11
Harrastan nykyäänkin säännöllisesti 169 84 19 40 43 226 118 75 45 138 25 217 93 30
Taulukko 1: "Kuinka usein olet harrastanut seuraavia asioita?" (n=413)

Kuva 1: "Kuinka usein olet harrastanut seuraavia asioita?" (n=413)


Vastaajien keskuudessa säännöllisesti harrastetaan eniten yksin pelattavia tietokonepelejä (54,7 % vastaajista), fantasia- ja/tai tieteiskirjallisuutta (52,5 %), pöytäroolipelejä (40,9 %), moderneja lautapelejä (33,4 %) ja ryhmässä pelattavia tietokonepelejä (28,6 %). Täten vastaajien keskuudesta ei nouse yhtä tiettyä harrastusta, joka kuvaisi heitä.

Kysytyistä harrastauksista historian elävöittämistä ei ollut koskaan kokeillut 62,5 %, cosplaytä 62,0 %, miniatyyripelejä 43,3 %, bofferointia 32,2 %, MMORPG:a 32,1 % ja liveroolipelejä 28,2 % vastaajista. Täten tapahtumassa on ollut monia harrastuksia, joita huomattava osa vastaajista ei ollut kokeillut koskaan. 

Toisaalta yksin pelattavia tietokonepelejä sekä perinteisiä lautapelejä oli edes joskus kokeillut 99 %, fantasia-/tieteiskirjallisuutta 98 % ja moderneja lautapelejä 97 % vastaajista. Näiden voidaan olettaa olevan niin yleisluonteisiä harrastuksia, että niillä ei voi profiloida vastaajia. Anime/mangaan oli ollut tutustunut 88,4 % ja pöytäroolipeleihin 88,1 % vastaajista, joten näitä voidaan pitää vastaajia melko yhdistävinä harrastuksina. Kun myös kokeilut poistetaan vastauksista, 74,8 % vastaajista kertoo pöytäroolipelanneen edes jonkin verran ja täten pöytäroolipelit vaikuttaisi olevan ainoa vastaajia yhdistävä harrastus. Tässä tulee tosin huomioida, että se ei kuvaa kaikkia vastaajia. Täten tulevissa analyyseissä vastaajat tulee jakaa kahteen ryhmään: (1) pöytäroolipelejä enintään kokeilleet sekä (2) vähintään jonkin verran pöytäroolipelanneet.


Mitä sitten pöytäroolipelejä enintään kokeilleet sitten harrastavat? Mitään yksittäistä ryhmää ei noussut näiden 104 vastaajan keskuudessa, mutta säännöllisesti harrastettavia harrastuksia olivat erityisesti anime/manga (25 vastaajaa), modernit lautapelit (16), liveroolipelit (15) ja cosplay (14). Ropecon 2012 tapahtumassa he aikoivat harrastaa erityisesti lautapelejä (40), fantasia-/tieteiskirjallisuutta (20), cosplaytä (18) ja liveroolipelejä (15). Huomaa, että heistä 55 eli 52,8 % oli kokeillut pöytäroolipelaamista, joten tästäkin näkökulmasta kyseinen harrastus yhdistää vastaajia edes hyvin löyhästi.


(c) http://www.flash-screen.com


19.1.2013 Tästä aineistosta voitaisiin kaikki 14 eri harrastusalaa erottaa omiksi ryhmikseen ja tehdä analyysit heille. Alustavasti oma intressini koskee vain pöytäroolipelaajia ja ehkä liveroolipelaajia, mutta katsotaan miten innostus vie mennessään! 
Seuraava askel tässä analyysissä olisi tehdä klusterianalyysi, mutta nyt on aika ruveta nukkumaan!

Kuinka tutkimus toteutettiin?Tutkimus toteutettiin Suomen suurimman roolipelitapahtuman Ropecon 2012 yhteydessä internetissä olevalla sähköisellä lomakkeella. Käytännössä valtaosa vastaajista saatiin tapahtuman aikana sisääntuloaulassa olleilla kuudella kannettavalla tietokoneella, joilla pääsi internetkyselyyn. Nämä tietokoneet olivat auki perjantaina sekä lauantaina kymmenisen tuntia, jona aikana niitä mainostettin "sisäänheittäjien" avulla (Kiitoksia heille! Ilman teitä tätä tutkimusta ei olisi!). Osallistujien kesken arvottiin kolme lahjakorttia Fantasiapeleihin.

Tietokoneiden aukioloaikoina ne olivat kokoajan varattuina, joten vastaajamäärän voidaan olettaa voineen olleen jonkin verran suurempi, jos käytössä olisi ollut enemmän tietokonepäätteitä (20,6 % vastauksista tuli tietokoneiden aukioloaikojen ulkopuolella). Kyselyyn vastasi 413 henkilöä, kun tapahtumaan osallistui noin 3 400 henkilöä.

Vaikka kysely oli internetissä, vain kuusi vastaajaa (1,5 %) ilmoitti ettei aio osallistua Ropecon 2012 tapahtumaan. Täten tulokset kuvastavat vain tiettyä osaa harrastajapiiristä. Lue perusjoukon rajoituksista tekstistä Keihin tämä tutkimus voidaan yleistää?

tiistai 15. tammikuuta 2013

Oletko teknovelho?

Minulla on alla olevan kaltainen taulukko, josta löytyy vastaajien sähköpostiosoite sekä muutamia tietoja heistä.

S-POSTI VOIMA ÄLY
conan@barbaari.cim 10 1
harri@velhokoulu.tyly 1 10

Osaisitko sanoa miten voisin saada helposti lähetettyä jokaiselle henkilölle heidän omat tietonsa? Tyyliin:

"Hei <insert s-posti>,osallistuit tutkimukseeni ja tulosten perusteella voimasi on <VOIMA> ja älykkytesi <ÄLY>. Toivottavasti tämä tieto auttaa sinua elämän poluilla!

Ystävällisin terveisin,
Suuri roolipelaajakysely"
Kiitoksia avusta jo etukäteen!

maanantai 14. tammikuuta 2013

Roolipelaajien asennoituminen monikulttuurisuuteen

Teksti on korjattu 25.7.2013

Roolipeleissä asetutaan nimensä mukaisesti monenlaisiin rooleihin, joten sen voisi olettaa lisäävän pelaajien empatiaa ja suvaitsevaisuutta. Toisaalta suosituin pöytäroolipeli on Dungeon & Dragons, jossa barbaarit pilkkovat kirveillä örkkejä. Miten roolipelit sitten todella vaikuttavat suvaitsevaisuuteen?

(c) http://www.wizards.com

 Selkeitä johtopäätöksiä on vaikea tehdä

Tähän tutkimukseen vastanneista 9,4 % jätti ainakin yhden asenteita arvioivan väittämän tyhjäksi, joten heitä ei ole huomioitu näissä luvuissa. Lisäksi aineisto rajattiin koskemaan vain 15-29-vuotiaita, koska vain heistä olisi saatavilla verrokkiaineisto. Täten 31 % Ropecon 2012 -kyselyyn vastanneista ei ole mukana tässä analyysissä.


Monikulttuurisuuteen asennoitumista mittaavia kysymyksiä tarkasteltaessa ensimmäinen huomio oli niiden kompleksisuus. Asenteet monikulttuurisuuteen eivät ole yksinkertaisia asioita. Tähän tulokseen päädyttiin myös Nuorisobarometri 2005 kyselyssä, jota käytettiin verrokkiaineistona. Verrokkina toimivat noin 2 000  puhelimitse haastateltua 15–29-vuotiaista suomalaista nuorta. 

Aluksi huomattavaa on, että verrokeista 40,8 % ei ollut yhtään maahanmuuttajataustaisia ystäviä, kun vastaava luku tässä tutkimuksessa on 19,5 %. Aiempien tutkimusten valossa tämän tekijän tulisi lisätä myönteisyyttä monikulttuurisuuteen, joten roolipelaamisen vaikutusta tulisi tarkastella vertailemalla esimerkiksi vain henkilöitä, joilla ei ole maahanmuuttajataustaisia ystäviä. Tällaista verrokkiaineistoa ei ollut saatavilla, joten analysointi jätettiin karkealle tasolle. 

Kun tarkastellaan kaikkia 15-29-vuotiaita vastaajia, niin huomataan tulosten olevan ristiriitaisia. Kahdeksassa kysymyksessä vastaajat ovat varautuneempia, mutta kahdessa kysymyksessä he ovat suvaitsevampia kun tarkastellaan pelkästään kohtaan "täysin samaa mieltä". Suurin varautuneisuus näkyy siinä, että verrokeista 56,7 % hyväksyy somalin naapurikseen, kun vastaajilla luku on 34,8 %. Suurempi suvaitsevaisuus taas näkyy siinä, että verrokeista 16,4 % suosisi suomalaista työnhakijaa, kun vastaajista 6,1 %. Kun otetaan huomioon muut vastausvaihtoehdot (ks. taulukko alla), tulokset menevät vielä ristiriitaisemmaksi. Valtavia eroja ei kuitenkaan näy.

Kun tarkasteluun otetaan 15-29-vuotiaat aktiiviroolipelaajat, niin he ovat kaikkiin 15-29-vuotiaisiin kävijöiden nähden hieman suvaitsevaisempia lähes kaikissa äärivastauksissa. Erot eivät ole valtavia, mutta osin huomattavia (suurin ero on 12,5 %).

Yhteenvetona todettakoon, että suuria eroja valtaväestöön ei ole, mutta aktiiviroolipelaajat vaikuttavat olevan hitusen verran suvaitsevaisempia. Maltillinen johtopäätös olisi, että merkittäviä eroja ei ole.


Nuorisobarometrista (2005, 41) lyhennetty taulukko


Lisäys 25.7.2013

Alla on joitakin lisätaulukkoja, jotka voivat auttaa tulkinnassa. Bloggerin formaatti ei valitettavasti tue leveitä excel-taulukkoja. Toivottavasti saat niistä jotain selvää. Idea on että keskimmäinen osio kuvaa erotuksen ryhmien välillä.

 kaikki 15-29 v. kävijät täysin samaa mieltä jokseenkin samaa mieltä ei samaa eikä eri mieltä jokseenkin eri mieltä täysin eri mieltä
täysin samaa mieltä EROTUS täysin eri mieltä
täysin samaa mieltä jokseenkin samaa mieltä ei samaa eikä eri mieltä jokseenkin eri mieltä täysin eri mieltä
Hyväksyn naapurikseni vietnamilaisen siinä missä suomalaisenkin 52,45 % 30,94 % 12,08 % 3,40 % 1,13 %
8,15 % -6,64 % -4,88 % 1,90 % 1,47 %
60,60 % 24,30 % 7,20 % 5,30 % 2,60 %
Hyväksyn naapurikseni somalin siinä missä suomalaisenkin 43,77 % 28,30 % 15,85 % 10,57 % 1,51 %
12,93 % -5,10 % -7,55 % -2,77 % 2,49 %
56,70 % 23,20 % 8,30 % 7,80 % 4,00 %
Hyväksyn naapurikseni venäläisen siinä missä suomalaisenkin 49,81 % 29,66 % 12,55 % 6,46 % 1,52 %
5,69 % -4,86 % -4,15 % 0,24 % 3,08 %
55,50 % 24,80 % 8,40 % 6,70 % 4,60 %
Ulkomaalaiset ovat monipuolistaneet suomalaista kulttuuria 21,89 % 44,53 % 19,62 % 8,68 % 5,28 %
3,11 % 1,17 % -2,82 % 0,32 % -1,78 %
25,00 % 45,70 % 16,80 % 9,00 % 3,50 %
Hyväksyn naapurikseni romanin siinä missä valtaväestöä edustavan suomalaisenkin 35,61 % 29,17 % 15,53 % 12,88 % 6,82 %
3,79 % -7,07 % -4,13 % 1,42 % 5,88 %
39,40 % 22,10 % 11,40 % 14,30 % 12,70 %
Jos olisin työnantaja, valitsisin kahdesta pätevästä työnhakijasta syntyperäisen suomalaisen 6,08 % 11,03 % 45,63 % 12,93 % 24,33 %
10,32 % 11,87 % -17,13 % 4,97 % -9,03 %
16,40 % 22,90 % 28,50 % 17,90 % 15,30 %
Olisi hyvä, jos Suomeen tulisi enemmän ulkomaalaisia 8,30 % 20,00 % 40,75 % 21,51 % 9,43 %
1,90 % 4,80 % -11,35 % 1,19 % 3,57 %
10,20 % 24,80 % 29,40 % 22,70 % 13,00 %
Minulla on maahanmuuttaja-taustaisia ystäviä 30,19 % 24,15 % 14,72 % 9,43 % 21,51 %
2,51 % -11,75 % -9,72 % -0,33 % 19,29 %
32,70 % 12,40 % 5,00 % 9,10 % 40,80 %
Maahanmuuttajanuoret tekevät enemmän rikoksia kuin suomalaiset nuoret 7,55 % 19,25 % 50,57 % 15,09 % 7,55 %
0,05 % -2,05 % -20,97 % 11,61 % 11,45 %
7,60 % 17,20 % 29,60 % 26,70 % 19,00 %
Monet ulkomaalaiset tulevat Suomeen vain käyttääkseen hyväkseen verovarojamme 6,04 % 22,26 % 24,53 % 31,32 % 15,85 %
-0,24 % -3,46 % -3,13 % 3,28 % 3,55 %
5,80 % 18,80 % 21,40 % 34,60 % 19,40 %
En voisi kuvitellakaan maahanmuuttajaa puolisokseni 7,55 % 7,17 % 29,06 % 20,75 % 35,47 %
7,25 % 5,03 % -12,36 % 4,35 % -4,27 %
14,80 % 12,20 % 16,70 % 25,10 % 31,20 %
Ropecon 2012 ikä 15-29 v., n=286Nuorisobarometri 2005, n=2 000

15-29 v. aktiiviroolipelaajat täysin samaa mieltä jokseenkin samaa mieltä ei samaa eikä eri mieltä jokseenkin eri mieltä täysin eri mieltä
täysin samaa mieltä EROTUS täysin eri mieltä
täysin samaa mieltä jokseenkin samaa mieltä ei samaa eikä eri mieltä jokseenkin eri mieltä täysin eri mieltä
Hyväksyn naapurikseni vietnamilaisen siinä missä suomalaisenkin 60,80 % 27,50 % 9,80 % 2,00 % 0,00 %
-0,20 % -3,20 % -2,60 % 3,30 % 2,60 %
60,60 % 24,30 % 7,20 % 5,30 % 2,60 %
Hyväksyn naapurikseni somalin siinä missä suomalaisenkin 50,00 % 27,50 % 11,80 % 10,80 % 0,00 %
6,70 % -4,30 % -3,50 % -3,00 % 4,00 %
56,70 % 23,20 % 8,30 % 7,80 % 4,00 %
Hyväksyn naapurikseni venäläisen siinä missä suomalaisenkin 59,40 % 27,70 % 9,90 % 2,00 % 1,00 %
-3,90 % -2,90 % -1,50 % 4,70 % 3,60 %
55,50 % 24,80 % 8,40 % 6,70 % 4,60 %
Ulkomaalaiset ovat monipuolistaneet suomalaista kulttuuria 24,50 % 46,10 % 16,70 % 6,90 % 5,90 %
0,50 % -0,40 % 0,10 % 2,10 % -2,40 %
25,00 % 45,70 % 16,80 % 9,00 % 3,50 %
Hyväksyn naapurikseni romanin siinä missä valtaväestöä edustavan suomalaisenkin 39,60 % 27,70 % 13,90 % 12,90 % 5,90 %
-0,20 % -5,60 % -2,50 % 1,40 % 6,80 %
39,40 % 22,10 % 11,40 % 14,30 % 12,70 %
Jos olisin työnantaja, valitsisin kahdesta pätevästä työnhakijasta syntyperäisen suomalaisen 6,00 % 8,00 % 37,00 % 15,00 % 34,00 %
10,40 % 14,90 % -8,50 % 2,90 % -18,70 %
16,40 % 22,90 % 28,50 % 17,90 % 15,30 %
Olisi hyvä, jos Suomeen tulisi enemmän ulkomaalaisia 7,80 % 24,50 % 46,10 % 9,80 % 11,80 %
2,40 % 0,30 % -16,70 % 12,90 % 1,20 %
10,20 % 24,80 % 29,40 % 22,70 % 13,00 %
Minulla on maahanmuuttaja-taustaisia ystäviä 27,50 % 26,50 % 14,70 % 8,80 % 22,50 %
5,20 % -14,10 % -9,70 % 0,30 % 18,30 %
32,70 % 12,40 % 5,00 % 9,10 % 40,80 %
Maahanmuuttajanuoret tekevät enemmän rikoksia kuin suomalaiset nuoret 5,90 % 19,60 % 52,00 % 16,70 % 5,90 %
1,70 % -2,40 % -22,40 % 10,00 % 13,10 %
7,60 % 17,20 % 29,60 % 26,70 % 19,00 %
Monet ulkomaalaiset tulevat Suomeen vain käyttääkseen hyväkseen verovarojamme 5,90 % 22,50 % 22,50 % 31,40 % 17,60 %
-0,10 % -3,70 % -1,10 % 3,20 % 1,80 %
5,80 % 18,80 % 21,40 % 34,60 % 19,40 %
En voisi kuvitellakaan maahanmuuttajaa puolisokseni 4,90 % 4,90 % 23,50 % 18,60 % 48,00 %
9,90 % 7,30 % -6,80 % 6,50 % -16,80 %
14,80 % 12,20 % 16,70 % 25,10 % 31,20 %
Ropecon 2012 ikä 15-29 v., aktiiviroolipelaajat, n=106Nuorisobarometri 2005, n=2 000


Lisäys 1.8.2013

Yllä olevia taulukoita voi katsoa mm. yhdistelemällä "täysin samaa mieltä" ja "jokseenkin samaa mieltä" sekä "täysin eri mieltä" ja "jokseenkin eri mieltä" kohdat, kuten Legendmakers on tehnyt kommenteissa. Millaisia eroja löydämme tällä tavalla?

Vertailuun otetettiin verrokit (Nuorisobarometri 2005, n=2000), 15-29-vuotiaat Ropecon 2012 -kyselyn vastaajat (n=286) ja heistä vielä eroteltuna aktiiviroolipelaajat (n=106).

Kahden suhteellisen otoksen testillä analysointuna lähes kaikki muutokset ovat merkittäviä, koska otoskoot ovat suuria. Täten oleellisemmaksi kysymykseksi nousee mikä olisi käytännössä merkittävä ero? Päädyin raportoimaan yli 5 % vaihtelut. Suurin ero oli 25,3 prosenttiyksikköä.

15-29-vuotiaat Ropecon 2012 -kävijät eivät suhtautuneet somalinaapureihin yhtä positiivisesti (72,1 % vs. 79,9 %), mutta romaneihin ei ollut niin negatiivisia suhtautumisia (19,7 % vs. 27,0 %). Työnantajina suosittaisiin suomalaisia verrokkeja huomattavasti vähemmän (17,1 % vs. 39,3 %), mutta ulkomaalaisia ei toivottu Suomeen yhtä paljon (28,3 % vs. 35,0 %). Maahanmuuttajien ei nähty tekevän suomalaisia enemmän rikoksia (22,6 % vs. 45,7 %), eikä ulkomaalaiste nähty tulevan tänne etuuksien takia (47,2 % vs. 54,0 %) tai maahanmuuttajia ei nähty mahdottomana puolisona (14,7 % vs. 27,0 %).

15-29-vuotiaista aktiiviroolipelaajista enää 2 % ei hyväksyisi vietnamilaista naapuriksi (verrokeista 7,9 %),  venäläistä vieroksuisi vain 3 % (verrokeista 7,9 %) ja romaneja 18,8 % (verrokeista 27,0 %). Venäläisnaapureihin suhtauduttiin positiivisesti (87,1 % vs. 80,3 %) samoin romaninapaureihin (67,3 % vs. 61,5 %). Työnantajana suomalaisia ei suosittaisi (14,0 % vs. 39,3 %) vaan väitteeseen oltiin selkeästi eri mieltä (49.0 % vs. 33,2 %). Maahanmuuttajanuorten nähtiin selkeästi tekevän enemmän rikoksia (22,6 % 45,7 %) ja näkemystä siitä, että ulkomaalaiset tulevat Suomeen etuisuuksien takia ei vastustettu yhtä paljon (49 % vs. 54 %). Maahanmuuttaja voitiin kuvitella puolisoksi (samaa mieltä 66,6 % vs. 56,3 %, eri mieltä 9,8 % vs. 27,0 %).


Mihin roolipelaaja uskoo?

Kirkon tutkimuskeskus on seurannut pitkään suomalaisten uskonnollisuutta. Tässä tutkimuksessa oli yksi kysymys Kirkkomonitor 2007 ja World Values 2005 (n= 1 139-kyselyistä: "Riippumatta siitä, käytkö uskonnollisissa tilaisuuksissa, pidätkö itseäsi (a) uskonnollisena ihmisenä, (b) ei-uskonnollisena ihmisenä vai (c) ateistina?".
Aktiiviroolipelaajien keskuudessa puolet piti itseään ei-uskonnollisena ihmisenä (47,3 %), uskonnollisena 30,2 % ja ateistina 22,5 % (koko aineisto 26,2%/50,3%/23,2%). Edellä mainittujen lähteiden mukaan vastaavat luvut suomalaisilla vuonna 2005 ovat 36%/61%/3% (Monikasvoinen kirkko, 2008, 41),  mutta tämä vertailu on harhaanjohtavaa, sillä tähän tutkimukseen vastanneet ovat verrokkeja nuorempia. ISSP2008-tutkimusaineiston mukaan suomalaisista 15-24-vuotiasta nuorista uskonnollisina itseään piti 25 %, 25-34-vuotiasta 29 % ja 35-44-vuotiaista 34 % (Niemelä 2011, s. 43). Harmillisesti nuorten ateismista en löytänyt lukuja, mutta laitan asiasta kyselyn tutkija Niemelälle. Huomioiden vastaajien ikärakenteen, roolipelaajat voivat olla himpun verran ikätovereitaan uskonnollisempia!
(Tämä kappale on päivitetty 4.5.2013).

World Values 2005-tutkimuksen mukaan uskonnollisuus on lisääntynyt suomalaisten keskuudessa vuodesta 1981, jolloin uskonnollisena itseään piti 55 % vastaajista, kun vuonna 2005 luku oli 61 % (Monikasvoinen kirkko, 2008, 41). Onko tilanne sama roolipelaajilla? Tähän tämä tutkimus ei pysty vastaamaan.

Kirkkomonitor 2007-kyselyn (n= 4 004) mukaan kaksi suomalaista kolmesta (68 %) pitää itseään kristittynä, tosin alle 35-vuotiaista vain 40 % piti itseään luterilaisena. Samassa tutkimuksessa joka kolmas suomalainen (32 %) piti itseään uskovana, joten kristityn identiteetti ei välttämättä sisällä vakaumuksellista aspektia (emt, 44). Uskonnollisuuden määrittely on hankalaa! 


Roolipelaajan peruskuva

Miltä näyttää perusroolipelaaja? Yksinäinen nuori mies, jolla on pitkät hiukset ja mustat vaatteet? Millainen on sinun stereotypiasi? Alla on kuvattu kaikki Ropecon 2012 kävijäkyselyyn osallistuneiden perustiedot. 

Lisätty 4.5.2013: Vihreällä taustavärillä merkitty tieto koskee niitä, jotka ovat antaneet kysymykseen "harrastatko roolipelaamista?" vastauksen "harrastan edelleen aktiivisesti roolipelaamista". Näitä vastauksia tuli 169 kappaletta. Tulevassa viestissä tulen vertailemaan näitä aktiiviroolipelaajia ryhmään "olen roolipelannut aikaisemmin, mutta en enää" (n=85).


Kuvassa on "se" Mike Pohjola!

Yleistietoa vastaajista

Vastaajista 58,6 % on miehiä. Yksi vastaaja ei ilmoittanut sukupuoltaan. Vastaajien ikäjakauma on "silmämääräisesti normaalijakautunut" (ks. kuva alla) keski-iän ollessa 26,1 vuotta (hajonta 6,1 v., vaihteluväli 10–49 v.). Yksi vastaajista oli merkinnyt iäkseen yhden vuoden. Avointen kommenttien perusteella kyseessä oli ainakin osittain huumorivastaus ja se poistettiin analyyseista.

Aktiiviroolipelaajista 69,6 % on miehiä (yksi ei ilmoittaunut sukupuoltaan). Keski-ikä on 27,1 vuotta (hajonta 5,5 v., vaihdellen 10-40 v. välillä). Hajonta on niin Shapiro-Wilkin  (p=.428)  kuin Kolmogorov-Smirnovin (p=.069) mukaan normaalijakautunut.
Vastaajista Helsingistä on kotoisin 26,4 %, Espoosta 12,1 %, Oulusta 6,3 %, Vantaalta 7,0 % ja loput 48,2 % vastaajista ovat 70 muulta paikkakunnalta.

Aktiiviroolipelaajilla on melko samanlainen jakauma (Hgi 24,9 %, Espoo 15,4 %. Oulu 7,7 %, Tampere 7,1 % ja Vantaa 5,9 %), mutta vastaajia on vain 41 paikkakunnalta.

Vastaajista 53,6 % ilmoitti olevansa palkkatyössä ja 59,0 % opiskelevansa (25,0 % yliopiston perusopiskelijana, 4,1 % yliopiston jatko-opiskelijana ja 14,8 % ammattikorkeakoulussa). Vastaajista 73,1 %:lla on ylioppilastutkinto ja korkeakoulututkinto 42,6  %:lla.  Bruttotuloikseen 44,8 % ilmoitti alle 1 000 €/kk (10,9 % ei halunnut kertoa tulojaan).

Aktiiviroolipelaajista palkkatyössä on 57,4 % ja 60,4 % opiskelee (joista 91 % korkeakoulutasolla). Vastaajista 76,3 %:lla on ylioppilastutkinto ja korkeakoulututkinto 49,1 %:lla. Bruttotuloikseen 44,4 % ilmoitti alle 1 000 €/kk (8,9 % ei halunnut kertoa tulojaan). Huomaa tämän ryhmän olevan koko joukkoa vanhempaa sakkia!

Näissä tuloksissa tulee huomioida vastaajien ikäjakauma (12,9 % oli alle 20-vuotiaita). Kun tuloksissa otetaan huomioon vain yli 24-vuotiaat, niin palkkatyössä olevien määrä kasvaa 63,9 % ja opiskelijoiden osuus laskee 47,5 %. Nyt ylioppilastutkinto oli 21,0 % ja yliopistotutkinto oli 37,8 % vastaajista. Ilmoitetut bruttotulot kasvoivat selkeästi.

Vastaajien vanhempien koulutustaso on korkea. Äideistä 27,1 % ja isistä 25,4 % omasi yliopistotasoisen koulutuksen. Yli 24-vuotiaiden koulutustaso korreloi lähes merkitsevästi vanhempien koulutustasoon (isä/äiti r=.155*/.156*, p=.017/.016). Isän ja äidin koulutustaso korreloivat erittäin merkittävästi (r=.562**, p=.000).

Aktiiviroolipelaajilla vastaavat luvut ovat vielä korkeammat (31,4 % äideistä ja 27,8 % isistä omasi yliopistotasoisen koulutuksen). Yllättäen nyt vanhempien koulutustaso ei enää korreloinut vastaajan koulutustason kanssa vaikka huomioi vain yli 24-vuotiaat (korkein oli yli 24-vuotiailla isään, r=.204, p=.175). Tämä on vastoin aiempia tutkimuksia, joten voisiko roolipelaaminen kannustaa opiskelemaan?  Aktiivipelaajien vanhempien koulutustaso korreloivat edelleen (r=.589, p=.000).

15 vuotta täyttäneistä suomalaisista yliopistotutkinto on 9,6 % väestöstä, joten vastaajien koulutustaso on huomattavan korkea (Tilastokeskus). Huomaa että tässä tilastossa mukana kaikki 15 täyttäneet, joten koulutustilasto tulisi rajata alle 50-vuotiaisiin, jotta tulokset olisivat paremmin vertailukelpoisia.

Naimisissa/avoliitossa olevia oli 38,6 % vastaajista. Yksin eläviä oli 36,2 % ja vanhempien luona asuvia 16,3 %.  Valtaosalla vastaajista (90,5 %) ei ollut lapsia. Näissä tuloksissa tulee huomioida vastaajien ikäjakauma (12,9 % oli alle 20-vuotiaita). Yli 24-vuotiaista naimisissa/avoliitossa oli 50,0 %.

Aktiiviroolipelaajilla luvut olivat vastaavia (naimisissa/avioliitossa 42,0 %, yksin eläviä 37,9 % ja 96,4 % ei ollut lapsia), mutta iän kasvaessa vanhempien luona asuvia oli vähemmän (10,1 %).
Yhteenveto voidaan todeta että alun stereotypiä ei kuvaa Ropeconin kävijöitä tai aktiiviroolipelaajia. Ropeconin kävijät ovat melko tasaisesti miehiä ja naisia, mutta aktiiviroolipelaajista 7/10 on miehiä. Iältään he ovat aikuisia, joista puolet elää parisuhteessa. Huomattavaa on niin kävijöiden kuin aktiiviroolipelaajien korkea koulutustausta. Lisäksi yli puolet vastaajista on korkeakouluopiskelijoita. Samoin vanhemmilla on korkea koulutustausta. Erikoista oli että aktiiviroolipelaajilla koulutustaso ei korreloinut vanhempien kanssa. Kannustavatko roolipelit opiskelemaan? Jos näin, on tällä tiedolla on hyvä perustella mm. apurahahakemuksia ja pohtia roolipelien vahvempaa hyödyntämistä kouluissa!

Keihin tämä tutkimus voidaan yleistää?

Eräs iso kysymys kaikissa kysymyksissä kuuluu, keihin tutkimus on yleistettävissä. Kuinka laajasti tämän tutkimuksen tulokset voidaan yleistää roolipelaajiin?

Ensimmäinen rajaus tulee suomalaisuudesta. Vaikka olettaisiin roolipelaamisen houkuttelevan tietyn tyyppisiä ihmisiä, kulttuurit erot mitä luultavammin näkyisivät silti tuloksessa.

Toinen koskee yleistettävyyttä suomalaisten roolipelaajien keskuudessa. Vaikka suomalaiset ovat homogeenista kansaa, kysely on kerätty Espoossa Ropecon 2012 tapahtuman yhteydessä. Kysely toteutettiin internetissä, mutta vain kuusi vastaajaa (1,5 %) ilmoitti ettei aio osallistua Ropecon 2012 tapahtumaan. Täten tulosten laajentaminen "Ropeconin ulkopuolisiin roolipelaajiin" jää kysymysmerkiksi. Koska otos on kuitenkin satoja henkilöitä Suomen suurimmasta roolipelitapahtumasta (413 henkilöä noin 3 400 osallistujasta), voimme melko varmasti olettaa tutkimuksen kuvaavan suomalaisia roolipelaajia yleisesti. Varsinkin kun taustatietojen tarkastamisessa ei ilmennyt vinoutumia esim. iän tai sukupuolen suhteen. Hyvä parannus yleistettävyyteen olisi laajentaa kysylyä esim. Traconin ja Maraconin kautta.


(c) 2012-2013 Jompie

Kuinka tulokset kerättiin?
Tapahtuman aikana sisääntuloaulassa oli perjantaina sekä lauantaina kuusi kannettavaa tietokonetta, joita mainostettiin "sisäänheittäjien" avulla (yhteystietojen jättäneiden vastaajien kesken arvottiin kolme lahjakorttia Fantasiapeleihin). Tietokoneiden aukioloaikoina ne olivat koko ajan varattuina, joten vastaajamäärän voidaan olettaa voineen olleen jonkin verran suurempi, jos käytössä olisi ollut enemmän tietokonepäätteitä.
Kyselyä mainostettiin myös Ropeconin nettisivujen sekä Facebook-sivujen kautta. 25,9 % vastauksista tuli tietokoneiden aukioloaikojen ulkopuolella.
Kyselyyn vastasi 413 henkilöä, kun tapahtumaan osallistui noin 3 400 henkilöä.

sunnuntai 13. tammikuuta 2013

Mitä kaikkea on tarjolla?

Aineisto on kerätty Ropeconisssa 2012. Kysely oli viisi sivua pitkä ja kysymyksiä oli 159 kappaletta. Kysely olikin pitkä kuin nälkävuosi! Suuri kummarrus vastaajille!

Yllättäen vastaajia saatiin huimat 413 kappaletta, mikä vastaa 12 % kävijöistä! Tällä aineistolla uskaltaa jo sanoa melko paljon roolipelaajista! Alle on koottu karkeasti mitä muuttujista.

 • taustatiedot
  • ikä, sukupuoli, kotipaikkakunta, koulutus, työtilanne, perhetilanne, vanhempien koulutus
  • uskonnollisuus
 • harrastaminen
  • pöytäroolipelit, larp, histel, cgc, miniatyyripelit, MMORPG:t, lautapelit, bofferointi, fantasia- ja/tai tieteiskirjallisuus, anime/manga/cosplay
  • liikunta
 • Ropecon 2012 tapahtuma
  • mitä yllä mainituista aikoo harrastaa Ropeconissa 2012?
  • mistä on kuullut Ropeconista?
  • monta kertaa on käynyt Ropeconissa?
  • ottaisitko lapsia mukaan Ropeconiin?
  • vapaa kommenttikenttä
 • pöytäroolipelaaminen
  • milloin ja miten aloitit roolipelaamisen?
  • pelaatko edelleen, miksi?
  • mitkä tekijät vaikuttavat harrastamiseen?
   • kavereiden tapaaminen, hauskuus, jännitys, eläytyminen, salapoliisipelaaminen, draama, uuteen tutustuminen, uuden oppiminen, aiempi scifi/fantasiaharrastuneisuus, hahmon kehittyminen...
  • oletko pelinjohtaja?
  • kuulutko roolipeliryhmään?
  • roolipelaamisen merkitys elämääsi?
  • onko vaikuttanut kiinnostukseen koulua kohtaan?
 • persoonallisuus
  • itsetunto (Rosenbergin (1965) Self-Esteem Scale -testi)
  • asennoituminen monikulttuurisuuteen (11 kysymystä Nuorisobarometri 2005:stä)
  • persoonallisuus (The Big Five Inventory (BFI) -testi, John, Donahue & Kentle 1991)

Mitä sinä haluaisit kaivaa esille tästä aineistosta?

Tutkimuskysymyksiä
Tässä tutkimuksessa tarkoitus olisi luoda peruskartoitus roolipelaajista, joten kysely paisui kuin pullataikina. Ovatko roolipelaajat homogeenista porukkaa? Muodostavatko esim. larppaajat oman alaryhmänsä? Tulevatko roolipelaajat akateemisista kodeista? Ovatko roolipelaajat korkeasti koulutettuja? Entä ovatko he suvaitsevaisempia, sisäänpäinsuuntautuneempia tai luovempia kuin muut suomalaiset?

Tervetuloa tekemään roolipelaamisen historiaa!

Roolipelejä on pelattu 1970-luvulta saakka, mutta kattavaa peruskartoitusta siitä keitä roolipelaajat ovat, ei ole tehty Suomessa saati ulkomailla (Leppälahti 2009, 8, 92). Vihdoin on aika korjata tämä puute!


Tämä blogi seuraa Ropecon 2012 kävijäkyselyn yhteydessä toteutettua roolipelaajien tutkimuksen etenemistä ja haastaa sinut siihen mukaan. Sen sijaan että yksi ihminen viimeistelisi työn viimeistä pilkkua myöten yksin tutkijankammiossaan, tullaan tämä tutkimus julkaisemaan pala palalta tässä blogissa sitä myötä kun se valmistuu. Menikö analyysi oikein? Unohtuiko jotain? Tuliko pilkku väärään kohtaan?

SINÄ voit vaikuttaa! SINÄ voit luoda historiaa!


Lisää roolipeliaiheisia tutkimuksia löytyy tämän linkin takaa http://www.rpgstudies.net/