maanantai 14. tammikuuta 2013

Roolipelaajan peruskuva

Miltä näyttää perusroolipelaaja? Yksinäinen nuori mies, jolla on pitkät hiukset ja mustat vaatteet? Millainen on sinun stereotypiasi? Alla on kuvattu kaikki Ropecon 2012 kävijäkyselyyn osallistuneiden perustiedot. 

Lisätty 4.5.2013: Vihreällä taustavärillä merkitty tieto koskee niitä, jotka ovat antaneet kysymykseen "harrastatko roolipelaamista?" vastauksen "harrastan edelleen aktiivisesti roolipelaamista". Näitä vastauksia tuli 169 kappaletta. Tulevassa viestissä tulen vertailemaan näitä aktiiviroolipelaajia ryhmään "olen roolipelannut aikaisemmin, mutta en enää" (n=85).


Kuvassa on "se" Mike Pohjola!

Yleistietoa vastaajista

Vastaajista 58,6 % on miehiä. Yksi vastaaja ei ilmoittanut sukupuoltaan. Vastaajien ikäjakauma on "silmämääräisesti normaalijakautunut" (ks. kuva alla) keski-iän ollessa 26,1 vuotta (hajonta 6,1 v., vaihteluväli 10–49 v.). Yksi vastaajista oli merkinnyt iäkseen yhden vuoden. Avointen kommenttien perusteella kyseessä oli ainakin osittain huumorivastaus ja se poistettiin analyyseista.

Aktiiviroolipelaajista 69,6 % on miehiä (yksi ei ilmoittaunut sukupuoltaan). Keski-ikä on 27,1 vuotta (hajonta 5,5 v., vaihdellen 10-40 v. välillä). Hajonta on niin Shapiro-Wilkin  (p=.428)  kuin Kolmogorov-Smirnovin (p=.069) mukaan normaalijakautunut.
Vastaajista Helsingistä on kotoisin 26,4 %, Espoosta 12,1 %, Oulusta 6,3 %, Vantaalta 7,0 % ja loput 48,2 % vastaajista ovat 70 muulta paikkakunnalta.

Aktiiviroolipelaajilla on melko samanlainen jakauma (Hgi 24,9 %, Espoo 15,4 %. Oulu 7,7 %, Tampere 7,1 % ja Vantaa 5,9 %), mutta vastaajia on vain 41 paikkakunnalta.

Vastaajista 53,6 % ilmoitti olevansa palkkatyössä ja 59,0 % opiskelevansa (25,0 % yliopiston perusopiskelijana, 4,1 % yliopiston jatko-opiskelijana ja 14,8 % ammattikorkeakoulussa). Vastaajista 73,1 %:lla on ylioppilastutkinto ja korkeakoulututkinto 42,6  %:lla.  Bruttotuloikseen 44,8 % ilmoitti alle 1 000 €/kk (10,9 % ei halunnut kertoa tulojaan).

Aktiiviroolipelaajista palkkatyössä on 57,4 % ja 60,4 % opiskelee (joista 91 % korkeakoulutasolla). Vastaajista 76,3 %:lla on ylioppilastutkinto ja korkeakoulututkinto 49,1 %:lla. Bruttotuloikseen 44,4 % ilmoitti alle 1 000 €/kk (8,9 % ei halunnut kertoa tulojaan). Huomaa tämän ryhmän olevan koko joukkoa vanhempaa sakkia!

Näissä tuloksissa tulee huomioida vastaajien ikäjakauma (12,9 % oli alle 20-vuotiaita). Kun tuloksissa otetaan huomioon vain yli 24-vuotiaat, niin palkkatyössä olevien määrä kasvaa 63,9 % ja opiskelijoiden osuus laskee 47,5 %. Nyt ylioppilastutkinto oli 21,0 % ja yliopistotutkinto oli 37,8 % vastaajista. Ilmoitetut bruttotulot kasvoivat selkeästi.

Vastaajien vanhempien koulutustaso on korkea. Äideistä 27,1 % ja isistä 25,4 % omasi yliopistotasoisen koulutuksen. Yli 24-vuotiaiden koulutustaso korreloi lähes merkitsevästi vanhempien koulutustasoon (isä/äiti r=.155*/.156*, p=.017/.016). Isän ja äidin koulutustaso korreloivat erittäin merkittävästi (r=.562**, p=.000).

Aktiiviroolipelaajilla vastaavat luvut ovat vielä korkeammat (31,4 % äideistä ja 27,8 % isistä omasi yliopistotasoisen koulutuksen). Yllättäen nyt vanhempien koulutustaso ei enää korreloinut vastaajan koulutustason kanssa vaikka huomioi vain yli 24-vuotiaat (korkein oli yli 24-vuotiailla isään, r=.204, p=.175). Tämä on vastoin aiempia tutkimuksia, joten voisiko roolipelaaminen kannustaa opiskelemaan?  Aktiivipelaajien vanhempien koulutustaso korreloivat edelleen (r=.589, p=.000).

15 vuotta täyttäneistä suomalaisista yliopistotutkinto on 9,6 % väestöstä, joten vastaajien koulutustaso on huomattavan korkea (Tilastokeskus). Huomaa että tässä tilastossa mukana kaikki 15 täyttäneet, joten koulutustilasto tulisi rajata alle 50-vuotiaisiin, jotta tulokset olisivat paremmin vertailukelpoisia.

Naimisissa/avoliitossa olevia oli 38,6 % vastaajista. Yksin eläviä oli 36,2 % ja vanhempien luona asuvia 16,3 %.  Valtaosalla vastaajista (90,5 %) ei ollut lapsia. Näissä tuloksissa tulee huomioida vastaajien ikäjakauma (12,9 % oli alle 20-vuotiaita). Yli 24-vuotiaista naimisissa/avoliitossa oli 50,0 %.

Aktiiviroolipelaajilla luvut olivat vastaavia (naimisissa/avioliitossa 42,0 %, yksin eläviä 37,9 % ja 96,4 % ei ollut lapsia), mutta iän kasvaessa vanhempien luona asuvia oli vähemmän (10,1 %).
Yhteenveto voidaan todeta että alun stereotypiä ei kuvaa Ropeconin kävijöitä tai aktiiviroolipelaajia. Ropeconin kävijät ovat melko tasaisesti miehiä ja naisia, mutta aktiiviroolipelaajista 7/10 on miehiä. Iältään he ovat aikuisia, joista puolet elää parisuhteessa. Huomattavaa on niin kävijöiden kuin aktiiviroolipelaajien korkea koulutustausta. Lisäksi yli puolet vastaajista on korkeakouluopiskelijoita. Samoin vanhemmilla on korkea koulutustausta. Erikoista oli että aktiiviroolipelaajilla koulutustaso ei korreloinut vanhempien kanssa. Kannustavatko roolipelit opiskelemaan? Jos näin, on tällä tiedolla on hyvä perustella mm. apurahahakemuksia ja pohtia roolipelien vahvempaa hyödyntämistä kouluissa!

2 kommenttia:

  1. Ei voi puhua roolipelaajista koko joukkona, kun toisen tilaston mukaan vain 40 % Ropeconin kävijöistä pelaa roolipelejä säännöllisesti. Tässä on esitelty Ropecon-kävijän peruskuva (vuonna 2012), ei roolipelaajan.

    VastaaPoista
  2. Totta! Jossain vaiheessa tämä tuli huomioitua, mutta nyt tuo tieto katosi. Asia on nyt korjattu vihreisiin laatikoihin! Toivottavasti nyt meni oikein :)

    VastaaPoista